Kon}
  • Dönem: 1979-1979
  • Kaç Sayı Çıktı: 1
  • Basım Yeri: Ankara
  • İmtiyaz Sahibi: Abdurrahman Öncel
  • Yazı İşleri Müdürü: Ali İhsan Bacalan

Kon

Alevisiyle Sünnisiyle, Türkmeniyle Kürdüyle bütün canlar bir olsun!

Doğu ve Güneydoğulu ülkücüler tarafından çıkartılan Kon Gazetesi'nin birinci sayısı 1979 yılının ocak ayında yayımlanmıştır. İkinci sayısı basılmak üzereyken Pol-Derli polislerin matbaayı basması üzerine yayını durdurulmuştur. Derginin imtiyaz sahibi Abdurrahman Öncel, yazı işleri müdürü ise Ali İhsan Bacalan'dır.

Dergi Sayıları

1

1. Sayı

Ocak 1979