Kopuz (1956)}
  • Dönem: 1956-1956
  • Kaç Sayı Çıktı: 7
  • Basım Yeri: Ankara
  • İmtiyaz Sahibi: Lâtif Gökçek
  • Yazı İşleri Müdürü: Yavuz Bülent Bâkiler

Kopuz (1956)

Aylık sanat, fikir, ülkü dergisi. “İlk sekiz sayısını bir serhat şehrinde (muhtemelen Gaziantep’te) tamamlayan Kopuz, Nisan 1956’dan başlanarak Ankara’da yayımlandı. Yayımını 9/1. sayı ile sürdürdü.

25x17 boyutlu, kendinden kapaklı, 16 sayfalı bir dergi idi. Kapağında logosu, İçindekiler dizimi, büyükçe bir resim, sayı belirteci, yayınlanış tarihi ve 25 kuruş olan fiyatı yer alıyordu.

Sahibi ve mes’ul müdürü Lâtif Gökçek, neşriyat müdürü Yavuz Bülent Bâkiler’di. Yazarları arasında Atsız, Nejdet Sançar, M. Şerif Korkut, Mehterbaşıoğlu, Hikmet Tanyu, H. Fethi Gözler, Ârif Nihat Asya, M. Zeki Sofuoğlu, Osman Yüksel, Nuri Gökçe, Ali Said Yüksel, Necati Bozkurt, Namık Zafer Alpsü, şairleri arasında Mehmet Zeki Akdağ, Hocaoğlu Selâhattin Ertürk, Hayalî Hasan Yavaş, Ya-vuz Bülent Bâkiler, Basri Gocul, Ekrem Marakoğlu, İ. Hakkı Yılanlıoğlu, vb. bulunuyordu.

Kopuz, anapara ve dağıtım yetersizliğinden dolayı kapandı.

Dergi Sayıları

1

1. Sayı

Nisan 1956

2

2. Sayı

Mayıs 1956

3

3. Sayı

Haziran 1956

4

4. Sayı

Temmuz 1956

5-6

5-6. Sayı

Eylül 1956

7

7. Sayı

Ekim 1956