Tanrıdağ (1942)}
  • Dönem: 1942-1942
  • Kaç Sayı Çıktı: 18
  • Basım Yeri: İstanbul
  • İmtiyaz Sahibi: Rıza Nur
  • Yazı İşleri Müdürü: Rıza Nur

Tanrıdağ (1942)

Haftada bir Cuma günleri çıkar, ilmî, edebî Türkçü dergi "Bu, Türklerin dergisidir"

“Haftada bir Cuma günleri çıkar, ilmî, edebî Türkçü dergi”yi yurt dışındaki mecburî ikametinden dönen Türkçü Dr. Rıza Nur çıkarmıştı. 08 Mayıs-04 Eylül 1942 arasında, 18 sayı yayımlanabildi.

31x23 sm. boyutunda, 16 sayfa olarak çıkarılan Tanrıdaǧ’ın kapağında, logosundan başka, “Bu, Türklerin dergisidir” açıklaması, sayı belirteci, 10 kuruş olan fiyatı yazılı idi.

Sahibi ve umumî neşriyat müdürü Rıza Nur idi. Dergide Türkçülük düşüncesi doğrultusunda yazılar yayımlandı. Başlıca yazarları Rıza Nur, Mustafa Hakkı Akansel, Atsız, Hüseyin Nâmık Orkun, Hasan Ferit Cansever, Mehmet Halit Bayrı, Şerif Bilgehan, Nejdet Sançar, İhsan Unaner, İzettin Şadan, M. N. Gencosman, Fethi Tevetoğlu, Nurettin Ardıçoğlu, Vahit Lütfi Salcı, M. Fahrettin Çelik (Kırzıoğlu), Feridun Nafiz Uzluk, Enver Taşdemiroğlu, Nebil Buharalı, Edip Ayel, Halil Yaver, Hikmet Dizdaroğlu, Ali Genceli, Ali Rıza Yalgın, Sıtkı Tuncer, Ahmet Rasim Aras, Cemil Miroğlu, Mehmet Şakir Ülkütaşır, Ziya Uygur, Şekip Kadri Ez, Uluğ Turanlıoğlu, Cemal Oğuz Öcal, vb. idiler.12 Tanrıdaǧ’ın yayını, Rıza Nur’un âni uçmağa varması üzerine, 18 Eylül 1942 günlü 18. sayısı ile son buldu. Tevetoğlu, uçmağa varış olayını şu sözlerle açıklıyor:

“Büyük bir titizlikle derginin bütün yükünü taşımaya çalışan Dr. Rıza Nur, bu ağır işi güçlükle sürdürüyordu. Nitekim 21 Haziran 1942 tarihli mektubunda bana aynen şunları yazmıştı: ‘İsmet Rasin imtihanlarla meşguldü. Birkaç güne kadar bitirecek, yardıma gelecek. Buradaki gençlerden gördüklerim içinde en terbiyelisi ve dürüstü odur. Eğer ben teknik işleri üstümden atamazsam mecmuayı zarurî kapatacağım. Bu yaşta tahammül imkânı yok. Ben yalnız yazıya kalmalıyım. Yoksa bu herhalde beni öldürür.’ Umduğu başına gelmiş ve Dr. Rıza Nur, 8 Eylül 1942 Salı günü, yazı masası üzerindeki Tanrıdağ dergisinin 19 sayısına ait müsvedde ve tashih kâğıtları üzerine başını koymuş bir halde ölü bulunmuştu”.

Dergi Sayıları

1

1. Sayı

Mayıs 1942

2

2. Sayı

Mayıs 1942

3

3. Sayı

Mayıs 1942

4

4. Sayı

Mayıs 1942

5

5. Sayı

Haziran 1942

6

6. Sayı

Haziran 1942

7

7. Sayı

Haziran 1942

8

8. Sayı

Haziran 1942

9

9. Sayı

Temmuz 1942

10

10. Sayı

Temmuz 1942

11

11. Sayı

Temmuz 1942

12

12. Sayı

Temmuz 1942

13

13. Sayı

Temmuz 1942

14

14. Sayı

Ağustos 1942

15

15. Sayı

Ağustos 1942

16

16. Sayı

Ağustos 1942

17

17. Sayı

Ağustos 1942

18

18. Sayı

Eylül 1942