Türk Yolu}
  • Dönem: 1969-1969
  • Kaç Sayı Çıktı: 22
  • Basım Yeri: İstanbul
  • İmtiyaz Sahibi: Mahmut Belenli
  • Yazı İşleri Müdürü: Erhan Demirutku

Türk Yolu

Haftalık Haber ve Yorum Gazetesi

Haftalık haber ve yorum gazetesi. 06 Şubat 1969’da İstanbul'da yayımlanmağa başladı.

Yarım gazete (42x29 sm.) boyundaki bu gazete-derginin kapağında, sayfanın yarısını kapsayan kalın bir kare çerçeve içinde, iki satıra ayrılmış, kırmızı renkli olarak basılmış logosu, onun altında da, kalın bir siyah çizgi içinde, “Bütün Türkler birleşiniz” söylemi yer alıyordu. Logo karesinin altında “Haftalık gazete” sözü, yayınlanış tarihi ve 125 kuruş olan fiyatı yazılıydı (Bu satıra sonradan sayı belirteci de eklendi).

Derginin imtiyaz sahibi Mahmut Belenli, yazı işleri sorumlu müdürü Erhan Demirutku idi. Birçok tanınmış Türkçünün de bulunduğu geniş bir yazar kadrosu vardı. Atsız, Nurettin Pakyürek, Ertuğrul Satıcı, Mahmut Belenli, Erhan Demirutku, Yaşar Aksoy sürekli yazarlarıydı. Ayrıca Nejdet Sançar, Alparslan Türkeş, Galip Erdem, Rifat Baykal, Muzaffer Özdağ, Mümtaz Turhan, Derviş Mânizade, M. Kemal Cabioğlu, Necdet Sevinç, İffet Halim Oruz, Refik Özdek, Kurt Tarık Özhan, Süleyman Sürmen, Necmettin Hacıeminoğlu, Celâl Erçıkan, Dursun Yıldırım, Ahmet B. Ercilasun, İlter Veziroğlu, vb.’de yazarları arasındaydı.

Türk Yolu’nun ilgi çekici bir yanı, ilk sayısından başlayarak Atsız’ın Türkçülük ve meselelerini ele alan yazılarını, Alparslan Türkeş’in MHP önderi olarak yaptığı konuşmaları ve Erhan Demirutku’nun “1944 Türkçülük Olayı” başlıklı dizi röportajını yayımlaması idi. O röportajlarda A. Nurullah Barıman, İsmet Tümtürk ve Yusuf Kadıgil’in gördükleri işkenceler ve duruşma izlenimleri hakkında verdikleri bilgiler ilgi çekici ve ibret verici idi. Türk yolu’nun yayımı, 16 Haziran 1969’da çıkarılan 22. sayı ile son buldu.

Dergi Sayıları

1

1. Sayı

Şubat 1969

2

2. Sayı

Şubat 1969

3

3. Sayı

Şubat 1969

4-5

4-5. Sayı

Mart 1969

6

6. Sayı

Mart 1969

7

7. Sayı

Mart 1969

8

8. Sayı

Mart 1969

9

9. Sayı

Nisan 1969

10

10. Sayı

Nisan 1969

11

11. Sayı

Nisan 1969

12

12. Sayı

Nisan 1969

13

13. Sayı

Mayıs 1969

14

14. Sayı

Mayıs 1969

15

15. Sayı

Mayıs 1969

16

16. Sayı

Mayıs 1969

17

17. Sayı

Haziran 1969

18

18. Sayı

Haziran 1969

19

19. Sayı

Haziran 1969

20

20. Sayı

Haziran 1969

21

21. Sayı

Haziran 1969

22

22. Sayı

Temmuz 1969