Ülkü Ocağı}
  • Dönem: 1979-1979
  • Kaç Sayı Çıktı: 6
  • Basım Yeri: Ankara
  • İmtiyaz Sahibi: Yusuf Taşçı
  • Yazı İşleri Müdürü: Orhan Alpaslan

Ülkü Ocağı

Sıkıyönetim uygulamaları doğrultusunda Büyük Türkiye'ye Hasret, Liseli Genç ve Genç Arkadaş dergilerinin kapatılmasının ardından Ülkü Ocağı Dergisi'nin ilk sayısı Hasret Yayınevi tarafından 6 Haziran 1979 tarihinde yayımlanmıştır. Sıkıyönetim şartlarında Ülkücü Hareket'in yayın organı olma vazifesini Hergün Gazetesi ve Divan Dergisi ile birlikte üstlendiği iddiasında olan Ülkü Ocağı Gazetesi Eylül 1979'da yayımlanan 5. sayısı ile yayım hayatına veda etmiştir. Veda yazısında tirajı 80.000'e ulaşan Ülkü Ocağı Dergisi'nin yayım hayatına bir süre ara verileceği ardından Nizam-ı Alem ismiyle haftalık gazete çıkarılmaya başlanacağı okuyuculara duyurulmuştur.

Dergi Sayıları

1

1. Sayı

Haziran 1979

2

2. Sayı

Haziran 1979

3

3. Sayı

Temmuz 1979

4

4. Sayı

Ağustos 1979

5

5. Sayı

Eylül 1979