Türk Amacı}
  • Dönem: 1942-1943
  • Kaç Sayı Çıktı: 8
  • Basım Yeri: İstanbul
  • İmtiyaz Sahibi: Ahmet Caferoğlu
  • Yazı İşleri Müdürü: Ahmet Caferoğlu

Türk Amacı

Türk kültür birliği mürevvicidir

Türk Kültür Birliği’nin dergisi olarak, Temmuz-II. Teşrin 1942 arasında İstanbul’da 5 sayı çıkarıldı. Boyutları, 25x17,5 sm.; sayfa sayısı ise 48 idi. Derginin, basıldığı kâğıdın ilk yaprağından oluşan kapağı üzerindeki basit çerçevenin üst yanında ad logosu, onun altında da “Türk kültür birliği mürevvicidir” söylemi yer alıyordu. Türk amacı’nın sahibi ve müdürü Ahmet Caferoğlu idi. Yalnızca beş sayı yayınlanmış olan derginin bu sayılarında Sadeddin Buluç, Ahmet Caferoğlu, Suzan Caferoğlu, M. Fahrettin Çelik (Kırzıoğlu), Kadircan Kaflı, Samim Kocagöz, Fuat Köprülü, A. Oktay, Abdullah Zihni Soysal, Muharrem Feyzi Togay gibi yazarların yazıları yer alıyordu.

Dergi Sayıları

1

1. Sayı

Temmuz 1942

2

2. Sayı

Ağustos 1942

3

3. Sayı

Eylül 1942

4

4. Sayı

Ekim 1942

5

5. Sayı

Kasım 1942

6

6. Sayı

Aralık 1942

7

7. Sayı

Ocak 1943

8

8. Sayı

Şubat 1943