Devlet II}
  • Dönem: 1978-1979
  • Kaç Sayı Çıktı: 14
  • Basım Yeri: Ankara
  • İmtiyaz Sahibi: Mehmet Çağatay Özdemir
  • Yazı İşleri Müdürü: Mehmet Çağatay Özdemir

Devlet II

Milliyetçi aktüalite, fikir ve yorum dergisi

Haftalık Devlet’in kapanması kesinleşince, o günlere kadar derginin çıkmasına yardımcı olan ve dergilerinin kapanmasına gönülleri razı olamayan, aralarında Osman Çakır, Osman Oktay, Meriç Coşkun, Nedim Ünal, Sadık Tokuçoğlu’nun bulunduğu on iki kişilik genç ülkücü topluluğu, maddî ve manevî imkânlarını birleştirerek derginin sürdürülmesi görevini üstlendiler. Nisan 1978’den başlayarak aylık olarak çıkarılmaya başlanan dergi, haftalık olanla olan bağlantısını belirtmek üzere, biri 1’den, öteki 436’dan başlayan iki ayrı numara ile yayımlanıyor ve “ikinci dönem” söylemine yer veriyordu.

Aylık Devlet, 27x19 sm. boyutlu, 32 sayfalı idi. Değişik kâğıda basılan kapağın ilk sayfası, ortası boş renkli bir çerçevenin üst bölümünde, büyük, dişi harflerle yazılmış ad logoyu, altında “Milliyetçi aktüalite-fikir ve yorum dergisi” söylemini taşıyor, çerçevenin alt bölümünde de sayı belirteci veriliyordu. Derginin 1-11. sayılarda 10, 12-14. sayılarda 15 lira olan fiyatı, arka kapağın altında yer alıyordu.

İlk dokuz sayısında Mehmet Çağatay Özdemir’in “sahibi ve yazı işleri müdürü” olarak gözüktüğü dergide, 10. sayıdan başlayarak sahiplik görevini Şeref Savaş, yazı işleri müdürlüğünü de Süleyman Kürkçü üstlenmişti. Baş yazı niteliğindeki “ayın yorumu” yazılarını, imzasız olarak Acar Okan yazıyordu. Sürekli yazarlar olan Nuri Gürgür, Ayvaz Gökdemir, İlteriş Metin (Galip Erdem), Necmettin Hacıeminoğlu, Mehmet Özkan (Necdet Özkaya), Ahmet Ârif (Ahmet Nuri Yüksel), Mete Demirkan (Sadi Somuncuoğlu), Ayhan Tuğcugil (İskender Öksüz), Tevfik Ertüzün’ün yanında, Turgut Günay, Rasih Demirci, Orhan Düzgüneş, Aziz Alpaut, Süleyman Hayri Bolay, Orhan Kavuncu, A. Oktay Güner, Ahmet Kabaklı, Ergun Göze, Kâmil Kutluay da yazıları yayımlanan başlıca yazarlardı. Derginin yayımı, 14. (450.) sayısı ile son buldu.

Böylece Devlet, en uzun ömürlü milliyetçi dergilerden biri oldu.

Dergi Sayıları

1

1. Sayı

Nisan - Mayıs 1978

2

2. Sayı

Haziran 1978

3

3. Sayı

Temmuz 1978

4

4. Sayı

Ağustos 1978

5

5. Sayı

Eylül 1978

6

6. Sayı

Ekim 1978

7

7. Sayı

Kasım 1978

8

8. Sayı

Aralık 1978

9

9. Sayı

Ocak 1979

10

10. Sayı

Şubat 1979

11

11. Sayı

Mart 1979

12

12. Sayı

Nisan 1979

13

13. Sayı

Mayıs 1979

14

14. Sayı

Haziran 1979