Toprak (1978 - 79)}
  • Dönem: 1978-1979
  • Kaç Sayı Çıktı: 18
  • Basım Yeri: İstanbul
  • İmtiyaz Sahibi: İlhan Egemen Darendelioğlu
  • Yazı İşleri Müdürü: İlhan Egemen Darendelioğlu

Toprak (1978 - 79)

Aylık ülkü dergisi

Türkçülüğün büyük mücahit ve şehitlerinden Darendelioğlu İlhan Egemen'in daha lise öğrencisi iken çıkarmağa başladığı ve en olumsuz şart ve durumlarda bile yayımını sürdürdüğü ülkü ve mücadele dergisi.

Çıktığı süreler içinde zaman zaman boyut değiştirmiş, çıkış aralıklarında aksamalar olmuş, kâğıt sıkıntısı dolayısıyla çok değişik nitelikte kâğıtlara basılmak zorunda kalmış olmasına, sürekli olarak düzelti (tashih) sorunları yaşamış bulunmasına rağmen, Türkçü basındaki şerefli yerini yayıncısı şehit oluncaya kadar sürdürebilmiştir. Yayın süreci göz önüne alınarak Toprakın en uzun ömürlü Türkçü dergilerden biri olduğu söylenebilir. Derginin yayınlanış serüveni, yeniden 1 'den başlayan sayılara ayrılmış oluşu dikkate alınarak, dönemlere bölünebilir. Bu dönemler, aynı zamanda, derginin niteliğindeki değişmeleri de yansıtır.

4.Dönem (01.1978-08.1979), Toprak sürecinin en kısa dönemi oldu. III. dönemdeki boyut, biçim ve sayfa sayısını aynen sürdüren dergi. Yazar sayısının azlığı ile de ilgi çekti.

Sahipliğini ve yazı işleri müdürlüğünü yine Darendelioğlu İlhan Egemen'in yürüttüğü bu dönemde mücadele ağırlıklı imzasız yazılar çoklukta idi. Yine de Darendelioğlu, Hikmet Tanyu, Fikret Eren, Selçuk Özçelik, Naci Kınacıoğlu, Yılmaz Gürbüz, vb.'nin. yazılarına rastlamak mümkün oluyordu. Sıkça boyut değiştirmesine, çıkış aralığındaki aksamalara, ara sıra rastlanan baskı bozukluklarına rağmen Toprak, Türkçü dergilerin en uzun ömürlüsü ve etkileyicisi oldu. Komünizm ve solculuk ile mücadelenin bayraktarlığını yaptı.

Dergi Sayıları

1

1. Sayı

Ocak 1978

2-3

2-3. Sayı

Şubat - Mart 1978

4

4. Sayı

Nisan 1978

5

5. Sayı

Mayıs 1978

13

13. Sayı

Ocak 1979

14-15

14-15. Sayı

Şubat - Mart 1979

16-17

16-17. Sayı

Nisan - Mayıs 1979

18

18. Sayı

Haziran 1979