Doğu (1942 - 50)}
  • Dönem: 1942-1950
  • Kaç Sayı Çıktı: 96
  • Basım Yeri: Zonguldak
  • İmtiyaz Sahibi: Tahir Akın Karauğuz
  • Yazı İşleri Müdürü: Tahir Akın Karauğuz

Doğu (1942 - 50)

Büyük ülkü gazetesi

Doğu “Ülkü dergisi”. 29 Ekim 1942-15 Ağustos 1951 arasında Zonguldak'ta Tahir Akın Karauğuz yayınladı. Bu süre içinde 96 sayı çıkarıldı. Kapağının üst bölümünde, ay-yıldızın yaydığı ışın demeti önündeki “Doğu” yazısından oluşan logosu vardı. Bu logonun altında “Büyük ülkü gazetesi’ söylemi ve “Çıkaran A. Karauğuz” bildirimi yer alıyordu. Kapağın bunlar altında kalan kesiminde çoklukla, Cemal Nadir, Ramiz, Münif Fehim gibi ünlü çizerlerin Türkçü anlatımlar taşıyan renkli çizimleri veriliyordu. Sayfa sayısı 48 ile 96 sayfa arasında değişen derginin son sayısı 240 sayfa olarak çıkmıştı.

Doğu’nun sahibi ve yazı işleri müdürü Tahir Akın Karauğuz idi. Mehmet Emin Yurdakul, Abdülkadir Karahan, Halide Edip Adıvar, Aka Gündüz, Cafer Seydahmet Kırımer, Necip Fazıl Kısakürek, Behçet Kemal Çağlar, Kâzım Nami Duru, Mehmet Emin Erişirgil, Orhan Şaik Gökyay, Enver Behnan Şapolyo, Peyami Safa, İsmail Habib Sevük, Hüseyin Namık Orkun, Sabahattin Selek, İsfendiyar Baruönü, Akın Karauğuz, Rebiî Barkın, Fındıkoğlu Ziyaddin Fahri, Zeki Velidî Togan, Fahrettin Kerim Gökay, Nebil Buharalı, Remzi Oğuz Arık, Abdülkadir İnan, Emin Çakıroğlu, Ziya Özkaynak, Basri Gocul, Nurettin Artam, Mahmut Esat Bozkurt, Turhan Oğuzkan, Ali Nüzhet Göksel, Edip Ayel, İbrahim Zeki Burdurlu, Osman Attilâ yazı ve şiirleri yayınlananlar arasında idi. Ayrıca derginin yayınladığı özel sayılarda yüzlerce şairin ve şair adayının şiirlerine yer verilmişti.

Doğünun ilgi çekici bir yayın etkinliği, “Türkçülük nedir?" sorulu bir anket düzenlemesiydi. Bu ankete Cafer Seydahmet Kırımer, Hasan Ferit Cansever, Fındıkoğlu Ziyaeddin Fahri, Hamdullah Suphi Tanrıöver, İsmail Habip Sevük, M. Şerif Korkut gibi ünlü kişiler katılmış, Türkçülüğe ilişkin görüşlerini bildirmişlerdi.

Anadolu'da çıkarılan bu nitelikli dergi, malî imkânsızlık yüzünden kapanmak zorunda kaldı.

Dergi Sayıları

1

1. Sayı

İlkteşrin 1942

2

2. Sayı

Sonteşrin - İlkkanun 1942

3-4

3-4. Sayı

Sonkanun 1943

5-6

5-6. Sayı

Şubat - Nisan 1943

7-8

7-8. Sayı

Mayıs - Haziran 1943

9-11

9-11. Sayı

Temmuz - Eylül 1943

12

12. Sayı

İlkteşrin 1943

13-15

13-15. Sayı

Son Teşrin - Sonkanun 1944

16-17

16-17. Sayı

Şubat - Mart 1944

18

18. Sayı

Nisan - Mayıs 1944

19-22

19-22. Sayı

Haziran - Eylül 1944

23-24

23-24. Sayı

İlkteşrin - Sonteşrin 1944

25-27

25-27. Sayı

Ocak - Şubat 1945

28-29

28-29. Sayı

Mart - Nisan 1945

30-34

30-34. Sayı

Mayıs - Eylül 1945

35-36

35-36. Sayı

Ekim - Kasım 1945

37-38

37-38. Sayı

Aralık - Ocak 1946 - 47

39-40

39-40. Sayı

Şubat - Mart 1946

41

41. Sayı

Nisan 1946

42-43

42-43. Sayı

Mayıs - Haziran 1946

44-45

44-45. Sayı

Temmuz - Ağustos 1946

46-47

46-47. Sayı

Eylül - Ekim 1946

48-52

48-52. Sayı

Kasım - Mart 1947

53

53. Sayı

Nisan 1947

54-55

54-55. Sayı

Mayıs - Haziran 1947

56-58

56-58. Sayı

Temmuz - Eylül 1947

59-60

59-60. Sayı

Ekim 1947

61-63

61-63. Sayı

Kasım - Ocak 1948

64-66

64-66. Sayı

Mart - Mayıs 1948

67-70

67-70. Sayı

Haziran - Eylül 1948

71

71. Sayı

Ekim 1948

72-75

72-75. Sayı

Kasım - Şubat 1949

76-81

76-81. Sayı

Mart - Ağustos 1949

82-96

82-96. Sayı

Eylül - Ekim 1950