Toprak (1954 - 61)}
  • Dönem: 1954-1961
  • Kaç Sayı Çıktı: 85
  • Basım Yeri: İstanbul
  • İmtiyaz Sahibi: İlhan Egemen Darendelioğlu
  • Yazı İşleri Müdürü: İlhan Egemen Darendelioğlu

Toprak (1954 - 61)

aylık fikir-sanat-ülkü dergisi

Türkçülüğün büyük mücahit ve şehitlerinden Darendelioğlu İlhan Egemen'in daha lise öğrencisi iken çıkarmaya başladığı ve en olumsuz şart ve durumlarda bile yayımını sürdürdüğü ülkü ve mücadele dergisi.

Çıktığı süreler içinde zaman zaman boyut değiştirmiş, çıkış aralıklarında aksamalar olmuş, kâğıt sıkıntısı dolayısıyla çok değişik nitelikte kâğıtlara basılmak zorunda kalmış olmasına, sürekli olarak düzelti (tashih) sorunları yaşamış bulunmasına rağmen, Türkçü basındaki şerefli yerini yayıncısı şehit oluncaya kadar sürdürebilmiştir. Yayın süreci göz önüne alınarak Toprak'ın en uzun ömürlü Türkçü dergilerden biri olduğu söylenebilir. Derginin yayınlanış serüveni, yeniden 1 'den başlayan sayılara ayrılmış oluşu dikkate alınarak, dönemlere bölünebilir. Bu dönemler, aynı zamanda, derginin niteliğindeki değişmeleri de yansıtır. Toprak'ın 1954-1961 yılları arasındaki ikinci dönemindeki en büyük yenilik, kendi basımevinde basılıyor olması idi. 20x13 santimetre boyutunda, 16+4 sayfa olarak çıkarılan derginin kapağındaki logosunun altında “aylık fikir-sanat-ülkü dergisi’ söylemi yer almaktaydı. Bunun altında da “Bu sayıda” başlıklı yazar adları dizimi bulunuyor, sayfa alt bölümünde de fiyata (25 kr.), çıktığı ay ve sayı belirteçlerine yer veriliyordu. Bu dönemde Mahmut Ünal ve İlhan Egemen derginin sahipleri olarak görünüyor, yazı işlerini İlhan Egemen yönetiyordu. 11. sayıdan başlayarak İlhan Egemen Toprak'ın tek “sahibi ve yazı işleri müdürü” olarak gösterilmeye başlandı.

Dönemin yazar ailesinde Darendelioğlu İlhan Egemen, Hüseyin Nâmık Orkun, Nejdet Sançar, Cezmi Türk, M. Zeki Sofuoğlu, Hikmet Tanyu, Yılanlıoğlu İsmail Hakkı, Karamağaralı Halûk, Şakir Berki, Şevket Kutkan, Abdülkadir İnan, Fethi Gemuhluoğlu, Tahsin Ünal, Ziyaettin Babakurban, Ziya (Yücel) Hacaloğlu, Necmeddin Sefercioğlu, Altan Deliorman, Cavit Orhan Tütengil, R. Ethem Hasdal, İ. Haymana Yaylalıgil, Ziya İlhan Zaimoğlu, Cemal Oğuz Öcal, M. Şerif Korkut, Erol Güngör, Cebbar Ertürk, Lâtif Gökçek, Agâh Oktay Güner, Azmi Güleç, Mehmet Çavuşoğlu, Yılmaz Gürbüz gibi yazarlar ve çok sayıda şair bulunmakta idi.

Dergi Sayıları

1

1. Sayı

Aralık 1954

2

2. Sayı

Ocak 1955

3

3. Sayı

Şubat 1955

4

4. Sayı

Mart 1955

5

5. Sayı

Nisan 1955

6

6. Sayı

Mayıs 1955

7

7. Sayı

Haziran 1955

8-9

8-9. Sayı

Ağustos 1955

10

10. Sayı

Eylül 1955

11

11. Sayı

Ekim 1955

12

12. Sayı

Kasım 1955

13

13. Sayı

Aralık 1955

14

14. Sayı

Ocak 1956

15

15. Sayı

Şubat 1956

16

16. Sayı

Mart 1956

17

17. Sayı

Nisan 1956

18

18. Sayı

Mayıs 1956

19

19. Sayı

Haziran 1956

24

24. Sayı

Kasım 1956

26

26. Sayı

Ocak 1957

27

27. Sayı

Şubat 1957

28

28. Sayı

Mart 1957

29

29. Sayı

Nisan 1957

30

30. Sayı

Mayıs 1957

31

31. Sayı

Haziran 1957

32

32. Sayı

Temmuz 1957

51

51. Sayı

Şubat 1959

52

52. Sayı

Mart 1959

53

53. Sayı

Nisan 1959

54

54. Sayı

Mayıs 1959

55

55. Sayı

Haziran 1959

56

56. Sayı

Temmuz 1959

57

57. Sayı

Ağustos 1959

58

58. Sayı

Eylül 1959

59

59. Sayı

Ekim 1959

60

60. Sayı

Kasım 1959

61

61. Sayı

Aralık 1959

62

62. Sayı

Ocak 1960

63

63. Sayı

Şubat 1960

64

64. Sayı

Mart 1960

65

65. Sayı

Nisan 1960

66

66. Sayı

Mayıs 1960

67

67. Sayı

Haziran 1960

68

68. Sayı

Temmuz 1960

69

69. Sayı

Ağustos 1960

70

70. Sayı

Eylül 1960

71

71. Sayı

Ekim 1960

72

72. Sayı

Kasım 1960

73

73. Sayı

Aralık 1960

74

74. Sayı

Ocak 1961

75

75. Sayı

Şubat 1961

76

76. Sayı

Mart 1961

77

77. Sayı

Nisan 1961

78

78. Sayı

Mayıs 1961

79

79. Sayı

Haziran 1961

80

80. Sayı

Temmuz 1961

81

81. Sayı

Ağustos 1961

82

82. Sayı

Eylül 1961

83

83. Sayı

Ekim 1961

84

84. Sayı

Kasım 1961

85

85. Sayı

Aralık 1961