Remzi O. ARIK

1899-1954

Remzi Oğuz Arık, 1899 senesinde Adana’nın Kozan ilçesine bağlı Kabaktepe köyünde hayata gözlerini açmıştır. Babası, Feke sandık emini Mehmed Ferid Bey’dir. İlk öğrenimine Kozan’da mahalle mektebinde başlayan Arık, on yaşına geldiğinde ise Selânik’te bulunan ablasının yanına gitmiş ve eğitimine buradaki Yâdigar-ı Terakkî Mektebi’nde devam etmiştir. Hayatını bir süre de İşkodra’da bulunan ağabeyinin yanında sürdürmüştür. Balkan Savaşı sonrasında İstanbul’a gelmiş ve Mercan İdâdîsi’ne kaydolmuştur. Bu yıllarda ailesini geçindirebilmek için bakkallık yapmıştır. Daha sonrasında İzmir Sultânîsi’nde tahsilini sürdüren R. Oğuz, tekrar İstanbul’a dönerek İstanbul Muallim Mektebi’nden mezun olmuştur.

I. Dünya Savaşı’nda gönüllü olarak ihtiyat zâbiti olarak görevini sürdürürken yaralanmış ve İstanbul’a dönerek Dârüleytam’da ve Galatasaray Lisesi’nde öğretmenlik yapmaya başlamıştır. İstanbul’da bulunduğu bu dönemlerde Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nü bitirmiştir. Cumhuriyet’in ilanı sonrasında 1926 senesinde, arkeoloji ve sanat tarihi konularında ihtisas yapması üzerine Fransa’ya gönderilmiştir. 1931 yılında anavatana dönen Remzi Oğuz, İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nde arkeoloji uzman yardımcılığı görevine getirilmiştir. Bu yıllarda Yalova’da ilk arkeolojik kazısını yapmıştır. Karalar kazısını gerçekleştirenlerden biri olan Arık, Galatların antik bir şehrini ortaya çıkarmış ve II. Dieotauros’un kitabesini dünyaya tanıtmıştır. 1941 yılına kadar, önemli kazılardan olan Göllüdağ, Alacahöyük, Çankırıkapı, Karaoğlan, Hacılar, Alâeddin Tepesi ve Bitik kazılarında yer almıştır.

Arık, Manisa Müzesi’nin kurulmasında öncü rol oynamış, 1939’da Ankara Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi arkeoloji profesörlüğüne, 1945’te de Ankara Arkeoloji ve Etnografya Müzesi müdürlüğüne tayin edilmiştir. Bu yıllarda yayın faaliyetlerine yönelen Remzi Oğuz, Çığır ve Millet dergilerinde kültüre dayalı milliyetçilik konularında yazılar neşretmiştir. 1949 yılında Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi İslâm sanatları tarihi profesörlüğüne getirilen Arık, 1950 senesinde bu görevinden ayrılmış ve siyasete atılarak Demokrat Parti’den Seyhan milletvekili seçilmiştir. 1952 yılında istifa etmiş ve Türkiye Köylü Partisi’ni kurmuştur. Partisinin genel başkanlığını sürdürdüğü sırada, 3 Nisan 1954 tarihinde Adana’dan Ankara’ya doğru yolculuk eden uçağın havada infilâk etmesi sonucu vefat etmiştir. Kabri Ankara Asrî Mezarlık’taki şehitlikte bulunmaktadır.

Bazı Eserleri: Köy Kadını-Memleket Parçaları, İdeal ve İdeoloji, Türk İnkılâbı ve Milliyetçiliğimiz, L’Histoire et L’Organisation des Musées Turcs

Yazıları (71)

Tarihimizin Öğrettikleri

Millet 8.Sayı 225.Sayfa

NİSAN 1942

İlimcilik

Millet 11.Sayı 321.Sayfa

MART 1943

İdeal ve İdeoloji

Millet 12.Sayı 353.Sayfa

NİSAN 1943

Milletçiliğimiz

Millet 13.Sayı 32.Sayfa

Mart 1943

23 Nisan

Millet 14.Sayı 48.Sayfa

Haziran 1943

Hacı Bayram'daki Meydan

Millet 16.Sayı 123.Sayfa

Ağustos 1943

Tehlike Kaçakları

Millet 16.Sayı 129.Sayfa

Ağustos 1943

Suçlu Çocuklar

Millet 18.Sayı 185.Sayfa

Ekim 1943

Yirmi Yıl Geçti

Millet 19.Sayı 198.Sayfa

KASIM 1943

Antakya Yolunda

Millet 19.Sayı 224.Sayfa

KASIM 1943

Ellibin Yoksul İçin

Millet 20.Sayı 260.Sayfa

OCAK 1943

Yoksul Çocuklar Yurdu

Millet 20.Sayı 262.Sayfa

OCAK 1943

Serbest Kürsüler

Millet 20.Sayı 262.Sayfa

OCAK 1943

Namık Kemal

Millet 20.Sayı 262.Sayfa

OCAK 1943

Beş cephe

Millet 21.Sayı 265.Sayfa

SONKANUN 1944

Gurbet

Gurbet 1.Sayı 3.Sayfa

Mayıs 1954

Demokrasi II

Özleyiş 3.Sayı 4.Sayfa

Aralık 1946

Demokrasi III

Özleyiş 4.Sayı 2.Sayfa

Ocak 1947

Yeni Bir Özleyiş

Özleyiş 5.Sayı 1.Sayfa

Şubat 1947

Tepki

Mefkûre 30.Sayı 1.Sayfa

Aralık 1952

İdeal ve İdeoloji

Özleyiş 7.Sayı 1.Sayfa

Kasım 1947

Güzel Türkçemiz

Millet 3.Sayı 65.Sayfa

KASIM 1942

Komünizm…

Toprak (1954 - 61) 8-9.Sayı 13.Sayfa

Ağustos 1955

Tehlike Kaçakları

Kalem 7.Sayı 3.Sayfa

Mart 1949

Vatan ve Aşk Filmi

Kalem 8.Sayı 4.Sayfa

Nisan 1949

Köy Kadını

Kalem 11-12.Sayı 2.Sayfa

Ağustos 1949

Bilim Zihniyet

Kalem 13.Sayı 5.Sayfa

Kasım 1949

Hatahaneden Sesler

Kalem 14-15.Sayı 6.Sayfa

Şubat - Mart 1950

Demokrasi I

Özleyiş 2.Sayı 4.Sayfa

Kasım 1946